Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
 
 

Metsäalan tulevaa kehitystä ennakoivat heikot signaalit

Kerätyt muutoksen merkit

Taulukko sisältää kaikki työssä kerätyt muutoksen merkit luokitettuna PESTEV-kehikkoon (rivit) ja valittujen tarkastelukulmien mukaan (sarakkeet). Kukin muutoksen merkki on esitetty vain yhden luokan alla, vaikka osa sopisi useampaankin luokkaan.

PESTEV-luokitus: poliittiset, talouden, yhteiskunnalliset, teknologia-, ympäristöasioiden ja arvojen signaalit.
Tarkastelukulma: metsäteollisuus, energia, metsätalous, ympäristöpalvelut, innovaatiotoiminta, julkishyödykkeet kuten suojelu ja maisema, matkailu ja muut vaikutukset.

Taulukon solua klikkaamalla saat esille luokan muutoksen merkit.

 
Kaikki metsä-
teollisuus
energia metsä-
talous
ympäristö-
palvelut
innovatio-
toimintaa
julkis-hyödykkeet matkailu muut vaikutukset
Poliittiset (Political) 12 havaintoa 12 havaintoa 20 havaintoa ei havaintoja 1 havainto 2 havaintoa ei havaintoja 12 havaintoa

Talouden
(Economic)

81 havaintoa 7 havaintoa 20 havaintoa ei havaintoja 5 havaintoa 1 havainto 3 havaintoa 5 havaintoa
Yhteiskunnalliset
(Social)
13 havaintoa ei havaintoja 16 havaintoa 1 havainto 8 havaintoa 1 havainto 2 havaintoa 20 havaintoa
Teknologia
(Tecnological)
32 havaintoa 3 havaintoa 4 havaintoa ei havaintoja 43 havaintoa ei havaintoja ei havaintoja 1 havainto
Ympäristö
(Environmental)
12 havaintoa 11 havaintoa 31 havaintoa 1 havainto 3 havaintoa 7 havaintoa 2 havaintoa 2 havaintoa

Arvot
(Values)

15 havaintoa ei havaintoja 14 havaintoa 1 havainto 8 havaintoa 4 havaintoa 3 havaintoa 22 havaintoa
 

Miten kerättyjä muutoksen merkkejä voi tulkita?

Soluista avautuvat muutoksen merkit ovat havaintoja ja mielipiteitä tulevaisuudessa ehkä tapahtuvasta muutoksesta. Kaikki työssä kerätyt muutoksen merkit eivät ole heikkoja signaaleja, vaan mukaan mahtuu havaintoja selkeistä ja helposti tunnistettavista trendeistä, sekä myös metsäalan kannalta merkityksettömistä havainnoista. Esimerkiksi usein toistuvat havainnot voidaan luokitella kuvaukseksi jostakin jo tapahtumassa olevasta muutoksesta.

Metsäalan kannalta merkityksettömät havainnot on vaikeampi erottaa. Tästä syystä erikoisimmalta kuulostavia havaintoja kannattaa tarkastella erityisen huolellisesti; onko kyse jostakin muutoksen ensioireesta, joka voimistuu tulevaisuudessa ja vaikuttaa merkittävästi metsäalaan Suomessa, vai onko kyse merkityksettömästä huomiosta, joka kannattaa ohittaa? Rajaa näiden kahden välille on mahdotonta tehdä. Lukijan on itse tehtävä tämä päätös.

Kerättyjen muutoksen merkkien joukkoa voi hyödyntää myös tarkastelemalla vastauksia kokonaisuutena. Aineistosta saa hyvän kuvan, millaisia muutoksia vastaajajoukko näkee metsäalan toimintaympäristössä tapahtuvan tulevaisuudessa. Tämän perusteella voi pohtia mm. sitä miten muutosten merkkien kuvaama tulevaisuus toteutuessaan vaikuttaa yritykseemme tai organisaatioomme? Avaako tulevaisuus uusia mahdollisuuksia tai aiemmin tunnistamattomia uhkia? Miten voimme varautua tulevaisuuteen?

Tarkempi menetelmäkuvaus heikkojen signaalien tulkinnasta löytyy esimerkiksi tästä (Ensti, Futurix).

Takaisin Tietoa-sivulle Päivitetty 15.12.2006